MIRAMIRAMIRAMIRAMIRAMIRAMIRAM
MIRA
MIRA
MIRA
MIRA
MIRA
MIRA
MIRA

GRABADOS
La técnica del grabado consiste en plasmar
un dibujo , de manera definitiva , sobre una
superficie ( metal , madera , linóleo ... ) de
manera que se puedan realizar sucesivas
estampaciones del mismo motivo .
MEDITERRANI
linóleo

SIRENA
aguafuerte , aguatinta , marmoleado

SUBMARI
aguafuerte , aguatinta , resina manualTARDOR
barniz blando , aguatinta , marmoleado


PAROTETS
aguafuerte , aguatinta , marmoleado


PASSA EL TEMPS
collagrapheRODAMONS
aguafuerte , aguatinta , gofrado

DE PELICULA
collagraphe

¿cuánto me quieres , amor ?
aguafuerte, aguatinta

DESITJOS
aguafuerte , aguatinta


IMAGINA

aguafuerte , aguatinta , cuarteado


AFRICA
xilografia
F O T O G R A F I A

L'obra fotogràfica gira al voltant
de col.leccions temàtiques .
Entesa de vegades més bé com
escultura-objecte .
H U M A N I T A T S
te necesito

mirades

el crit , la paraula , el silenci

el llenguatge de la pell

el creador

.

parany

sin ti me pierdo

herència


memòria

N A T U R A L